FAMILIALE BEMIDDELING

In welke zaken kan men beroep doen op bemiddeling ?

In bijna alle conflicten binnen een gezin of familie kan men een beroep doen op familiale bemiddeling. De wet somt de verschillende domeinen op:

SCHEIDING

a) voor gehuwden :

  • aanvraag tot echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT)

b) voor gehuwden, samenwonenden met of zonder samenlevingscontract

  • wettelijke regeling na een scheiding rond alimentatiegelden, deling van de ouderlijke bevoegdheid, verblijfsregeling voor de kinderen, ouderschapsplan, gemeenschappelijke woonst,... ;

ERFENIS

  • conflicten rond een erfenis


Zelfs al hebben beide partijen al een eigen advocaat, dan nog kan men opteren voor een bemiddeling betreffende een deel of het geheel van de wettelijke regeling !