FAMILIALE BEMIDDELING

Wat houdt bemiddeling in ?

De bemiddeling waar wij het over hebben is een vrijwillig en vertrouwelijk proces voor het beheer van conflicten waarbij de partijen een beroep doen op een onafhankelijke en onpartijdige derde, de bemiddelaar. Zijn taak bestaat eruit de partijen te helpen om zelf, met volledige kennis van zaken, tot een billijke overeenstemming te komen die de behoeften van alle interveniërende partijen respecteert. 

Het is belangrijk erop te wijzen dat bemiddeling altijd op vrijwillige basis gebeurt, ook in het geval van gerechtelijke bemiddeling. Niemand kan worden verplicht tot deelname aan bemiddeling. 

Het uiteindelijke doel van scheidingsbemiddeling is om tot een akkoord te komen tussen beide scheidende partners.  Bij gehuwden is dit de zogenaamde EOT Overeenkomst : echtscheiding bij onderlinge toestemming.  Bij niet-gehuwden is dit de Familiale Overeenkomst.

Aan het eind van de bemiddeling legt de Bemiddelaar deze overeenkomsten neer bij de Familiale Rechtbank (bij gehuwden gebeurt dit tesamen met de vraag tot echtscheiding). De overeenkomst wordt dan door de rechter gehomologeerd, zodat de gemaakte afspraken bindend worden tussen beide ex-partners.

LET WEL !

°  Een bemiddelaar lost niet zelf uw problemen op, dat doet u zelf samen.

° Een bemiddelaar leidt enkel de communicatie in goede banen en waakt erover dat de belangen van beide partijen evenveel besproken en gewaarborgd worden.  Natuurlijk brengt de bemiddelaar zijn expertise in, ook op juridisch en financieel vlak.

° Omdat u het conflict uiteindelijk zelf samen oplost, en een oplossing dus niet opgelegd wordt door een derde partij, en omdat de bemiddelaar erover waakt dat dit een evenwichtige en aanvaardbare oplossing is voor beide partijen, heeft jullie eigen bemiddelde oplossing het meest kans tot slagen op een langere termijn.